Çevirmen Kılavuzu

 1. Çeviri yapılırken öncelikle kaynakların sağlam olduğundan emin olunmalıdır.
 2. Çevirinin kaynağı editöre kolaylık sağlamak için belirtilmelidir.
 3. Çeviri yapılırken baloncukların atlanmadığından emin olunmalıdır.
 4. Uygun okuma sırasına göre çevrilmelidir.
 5. Editörün çeviriyi hangi baloncuğa yerleştireceğini karıştırabileceği yerlerde Türkçe çevirinin yanına parantez içinde İngilizcesi yazılmalıdır.
 6. Ses efekti/Özel Efekt baloncukları da dâhil İngilizce olan her şeyin çevrildiğinden emin olunmalıdır.
 7. Noktalama işaretlerinin yazıldığından emin olunmalıdır. Noktalama işaretlerinden sonra gelecek cümlede araya boşluk koyulduğundan emin olunmalıdır.
 8. Türkçe karşılığının olmadığı ya da yapılacak Türkçe çeviride kelimenin o anlamı tam karşılamayacağı yerlerde kullanılan sözcüğün “Çevirmen Notu" (Ç/N) kesinlikle eklenmelidir.
 9. Okuyucu tarafından bilinmemesi muhtemel olan kelimelerin çevirmen notu eklenmelidir.
 10. Çeviri bittiğinde en az bir kez okunarak üzerinden geçilmesi çevirinin doğruluğu açısından iyi olacaktır.
 11. Ne kadar iyi İngilizce bilgisine sahip olunursa olunsun herkesin hata yapabileceği unutulmayarak çeviride mantıklı gelmeyen bir kısım olduğunda, çok bilinen bir kelime veya sözcük öbeği vs. bile olsa başka anlamlarının olup olmadığı kontrol edilmelidir. (Çeviri yapılan dil İngilizce olduğundan dolayı her kelimenin başka bir anlamı çok yüksek ihtimalle olacaktır.)
 12. Önemli olanın birebir çeviri değil doğru çeviri yapmak olduğu unutulmayıp çok önemli olmayan kısımlarda çeviriye çevirmen yorumu katılabilir.
 13. Çevrilen manganın terimler vs. sözlüğünün tutulması ilerideki çevirilerin doğruluğu ve okuyucunun anlaması açısından iyi olacaktır.
 14. Çevirilerde bilinmeyen sözcüklerin anlamına bakarken İngilizce-İngilizce sözlükler kullanılmalıdır. Bunun için kullanılan birkaç sözlük:
  https://www.oxfordlearnersdictionaries.com 
  https://dictionary.cambridge.org  (Burada English-English seçmeyi unutmayın.)
  https://www.macmillandictionary.com
  https://www.thefreedictionary.com
  https://idioms.thefreedictionary.com  (Sadece deyimler ve sözcük öbekleri için)
  https://www.ldoceonline.com
  https://www.merriam-webster.com
  https://www.urbandictionary.com/
 15. Kelimenin ne olduğunu anladınız ama tam olarak Türkçe karşılığını çıkaramadıysanız “Tureng, Sesli Sözlük veya yukarıda linki verilen Cambridge (English – Turkish seçilerek)” gibi sitelerden faydalanabilirsiniz.
 16. Hiçbir şekilde işin içinden çıkamıyorsanız, ekip arkadaşlarınıza sormaktan çekinmemelisiniz.
 17. İngilizce cümleleri Türkçeye çevirdiğimiz için doğal olarak Türkçe hassasiyetimizin olması gerekiyor. Yazılışından emin olmadığınız ya da anlamını tam olarak bilmediğiniz bir kelime için aşağıda linki verilecek olan siteye uğramaktan çekinmeyin:
  http://www.tdk.gov.tr
 18. Yazımında hatalar yapılan birkaç Türkçe kelime:
  Gizli veya yasa dışı anlamındaysa > Yeraltı
  Yerin yüzeyi altındaki bölümüyse > Yer altı
  Amfibyum sınıfından bir hayvandan bahsediliyorsa > Denizkızı
  Doğaüstü bir yaratıktan bahsediliyorsa >  Deniz kızı
  Suikastçi değil > Suikastçı
  Silahşör değil > Silahşor

Farketmez değil > Fark etmez
Yerçekimi değil > Yer çekimi
Felan değil > Falan veya Filan
Bu liste daha fazla uzatılabilir ama sadece en bilindiği sanılan sözcüklerde bile hatalar yapıldığını görmenizi istedik.
 

Son olarak bunları okuduysanız ve İngilizce bilgisine sahipseniz testimize bekleriz. Çevirmenlerin haftada en az iki çeviri yapıp çok zaruri bir durum olmadığı sürece bizimle çalışmaya devam etmelerini ve zaruri bir durum oluşursa da yerine birisi bulunana kadar bırakıp gitmeyecek sorumlulukta olmalarını bekliyoruz.